fbpx
Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот
Йоан 3:16
Уповавай на Господа от все сърце, И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти
Притчи 3:5, 6
Защото за Бога няма невъзможно нещо
Лука 1:37
А вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, - убеждения за неща, които не се виждат
Евреи 11:1
Искайте, и ще ви се даде; търсете, и ще намерите; хлопайте, и ще ви се отвори
Матей 7:7
Извикай към Мене и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш
Еремия 33:3
И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта
1 Коринтяни 13:13
Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове
1 Петрово 4:8
Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога
Ефесяни 2:8