Адрес

София, ул. Опълченска 66

Библейско изучаване:
събота 10:00 - 11:00ч.

Централно богослужение:
събота 11:30 - 13:00ч.

Църква на Адвентистите от Седмия ден

sdabg.org

Контакти

+359 885 829 243

Facebook @blagodatsofia
Instagram @blagodatsofia

Е-поща

contact@blagodat.bg

 
 

Пишете ни!