Църква Благодат

Изграждаме приемаща общност от християни, която води хората до Исус Христос за спасение чрез вяра в Него и за промяна на живота им към по-добро

Последни проповеди

Три значими придобивки

09.03.2019г. Проповед върху Марк 1:16-20

Read More

Направи го... днес!

23.02.2019г. Проповед върху Еклесиаст 9:10

Read More

Събития

План за четене на Библията – февруари-март

05 февруари, 2019

Post By : casdblagodat

План за четене на Библията – февруари-март

Присъединете се към нашия план за четене на Библията за м.февруари и м.март 2019г.

Read more

11 януари, 2019

Post By : casdblagodat

Духовна трансформация чрез молитва

Събота вечер от 18.00-19.30ч. на ул. Цветан Минков 11

Read more
Духовна трансформация чрез молитва

Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот.

Йоан 3:16

Който бе предаден за прегрешенията ни и бе възкресен за оправданието ни.

Римляни 4:25

Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите.

Римляни 5:6

Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!

Римляни 5:10

Галерия

Останете в течение за предстоящи събития